Určovanie polohy objektov s využitím stereovízie

Určovanie polohy objektov s využitím stereovízie

Autor práce

Marek Drevenák
Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

Ing. Peter Tarábek, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu