Tvorba odporúčaní využitím vzťahov podobnosti

Tvorba odporúčaní využitím vzťahov podobnosti

Autor práce

Zeleník Dušan
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Ročník

2010

Zdieľať túto prácu