Tvorba etalonu vlastností Smart City

Tvorba etalonu vlastností Smart City

Autor práce

Eva Jiranová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu