Taguchiho metóda pre nastavenie parametrov algoritmu

Taguchiho metóda pre nastavenie parametrov algoritmu

Autor práce

Pavol Kozák
Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu