Spracovanie EKG záznamov metódami strojového učenia

Spracovanie EKG záznamov metódami strojového učenia

Autor práce

Ing. Peter Focko
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu