Spracovanie EKG záznamov metódami strojového učenia

Spracovanie EKG záznamov metódami strojového učenia

Autor práce

Ing. Peter Focko

Vedúci práce

doc. Ing. Ján Genči, PhD.

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu