Spracovanie a vyhodnocovanie grafických biomedicínskych údajov

náhled diplomové práce

Autor práce

Linda Blahová
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

Jozef Kostolný

O projekte

Ročník

2023

Zdieľať túto prácu