Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Autor práce

Martin Süss
Mendelova univerzita v Brně

Vedúci práce

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu