Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Autor práce:

Martin Süss
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta

Vedúci práce:

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Sdílet tuto práci: