Reverzibilná extrakcia príznakov

Reverzibilná extrakcia príznakov

Autor práce

Matúš Mrázik
Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

prof. Ing. Martin Klimo, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu