Reverzibilná extrakcia príznakov

Autor práce:

Matúš Mrázik
Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce:

prof. Ing. Martin Klimo, PhD.

Sdílet tuto práci: