Reeingineering systému Umbrela

Reeingineering systému Umbrela

Autor práce

Martin Maroši
Mendelova univerzita v Brně

Vedúci práce

Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu