Použitie gramatického roja v riadení robotických tankov pre hru Robocode

Použitie gramatického roja v riadení robotických tankov pre hru Robocode

Autor práce

Hlaváč Marek

Vedúci práce

Pospíchal Jiří

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu