Pokročilé metody syntézy pravděpodobnostních programů

Pokročilé metody syntézy pravděpodobnostních programů

Autor práce

Šimon Stupinský

Vedúci práce

Doc. Milan Češka

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu