Podpora odpovedania na otázky v online komunitách študentov s využitím archívu otázok a odpovedí

Podpora odpovedania na otázky v online komunitách študentov s využitím archívu otázok a odpovedí

Autor práce

Adrián Huňa

Vedúci práce

Ing. Ivan Srba, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu