Optimalizácia plánovania cesty pre skupinu robotov

Optimalizácia plánovania cesty pre skupinu robotov

Autor práce

Polko Ivan
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Pospíchal Jiří

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu