Optimalizace a výkonnostní měření serverového řešení

Optimalizace a výkonnostní měření serverového řešení

Autor práce

Jakub Trmal
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu