Odporúčanie zohľadňujúce časové aspekty používateľov a položiek

Odporúčanie zohľadňujúce časové aspekty používateľov a položiek

Autor práce

Elena Štefancová

Vedúci práce

Ing. Ivan Srba, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu