Odporúčanie zohľadňujúce časové aspekty používateľov a položiek

Odporúčanie zohľadňujúce časové aspekty používateľov a položiek

Autor práce

Elena Štefancová
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Ivan Srba, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu