Neparalelní konverze hlasu

Neparalelní konverze hlasu

Autor práce

Jan Brukner
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

doc. Dr. Ing. Jan Černocký

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu