Návrh sady principů pro zlepšování User Experience – akční výzkum v agilním týmu

Návrh sady principů pro zlepšování User Experience – akční výzkum v agilním týmu

Autor práce

Ing. Antonín Šrámek

Vedúci práce

Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu