Monitorování zabezpečení prostředí Active Directory založené na technikách strojového učení

Monitorování zabezpečení prostředí Active Directory založené na technikách strojového učení

Autor práce

Lukáš Kotlaba
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Simona Buchovecká, Ph.D.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu