Modul do aplikácie Lightroom na rozpoznávanie tváre a orezávanie fotografie

Autor práce:

Ing. Michal Mallo
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta

Vedúci práce:

Doc. Ing. Oldřich Trenz Ph.D.

Zdieľať túto prácu: