Modul do aplikácie Lightroom na rozpoznávanie tváre a orezávanie fotografie

Modul do aplikácie Lightroom na rozpoznávanie tváre a orezávanie fotografie

Autor práce

Ing. Michal Mallo
Mendelova univerzita v Brně

Vedúci práce

Doc. Ing. Oldřich Trenz Ph.D.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu