Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Autor práce

Veronika Gondová
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu