Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Autor práce

Veronika Gondová

Vedúci práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu