Modelovanie hudobných čŕt hudobných audio signálov pomocou algoritmov strojového učenia

Modelovanie hudobných čŕt hudobných audio signálov pomocou algoritmov strojového učenia

Autor práce

Martin Žák

Vedúci práce

Lukáš Marták

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu