Mobilní aplikace pro navigační systém NaviTerier

Mobilní aplikace pro navigační systém NaviTerier

Autor práce

Vlastimil Jinoch
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Ing. Jan Balata

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu