Metódy a nástroje pre výucbu softvérového inžinierstva v predmetoch o programovaní

Metódy a nástroje pre výucbu softvérového inžinierstva v predmetoch o programovaní

Autor práce

Peter Pajkoš

Vedúci práce

doc. Ing. Jaroslav Porubán, Ph.D.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu