Kvantové aplikácie založené na platforme IBM QX

Kvantové aplikácie založené na platforme IBM QX

Autor práce

Vojtech Florko

Vedúci práce

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu