Kvantifikácia kauzálnych interakcií v komplexných systémoch

Kvantifikácia kauzálnych interakcií v komplexných systémoch

Autor práce

Vančo Anton
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci práce

Farkaš Igor

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu