Knižnica pre manipuláciu s logickými funkciami

Knižnica pre manipuláciu s logickými funkciami

Autor práce

Patrik Rusnák

Vedúci práce

Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu