Internet věcí v chytré domácnosti

Internet věcí v chytré domácnosti

Autor práce

Michael Friedmann
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu