Interaktívna vizualizácia zmien v softvérových modeloch

Interaktívna vizualizácia zmien v softvérových modeloch

Autor práce

Jakub Ondik

Vedúci práce

Ing. Karol Rástočný, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu