Interaktívna vizualizácia zmien v softvérových modeloch

Interaktívna vizualizácia zmien v softvérových modeloch

Autor práce

Jakub Ondik
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Karol Rástočný, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu