Evolučná optimalizácia parametrov metódy predikcie založenej na strunových invariantoch

Evolučná optimalizácia parametrov metódy predikcie založenej na strunových invariantoch

Autor práce

Matúš German
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Marek Bundzel, Ph.D.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu