Detekcia sémantických konfliktov v softvérových modeloch

Detekcia sémantických konfliktov v softvérových modeloch

Autor práce

Martin Olejár

Vedúci práce

Ing. Karol Rástočný, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu