Detekcia negácie v texte prostredníctvom syntaktických závislostí

Detekcia negácie v texte prostredníctvom syntaktických závislostí

Autor práce

Mário Csaplár

Vedúci práce

doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu