Detekce IoT malwaru v počítačových sítích

Detekce IoT malwaru v počítačových sítích

Autor práce

Ing. Daniel Uhříček
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Karel Hynek

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu