Detekce anomálií v datech monitorování datového centra CERN

Detekce anomálií v datech monitorování datového centra CERN

Autor práce

Ing. Antonín Dvořák
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Mgr. Alexander Kovalenko, Ph.D.

O projekte

Ročník

2022

Zdieľať túto prácu