Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autor práce:

Jan Bayer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce:

doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.

Sdílet tuto práci: