Automatické testování infotainment jednotek

Automatické testování infotainment jednotek

Autor práce

Jan Kubát

Vedúci práce

Ing. Martin Daňhel, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu