Automatická tvorba testov zo stromu znalostí

Automatická tvorba testov zo stromu znalostí

Autor práce

Dominik Sečka
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu