Automatická tvorba testov zo stromu znalostí

Automatická tvorba testov zo stromu znalostí

Autor práce

Dominik Sečka

Vedúci práce

Ing. Miroslav Biňas, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu