Automatická detekcia koronálnych dier a aktívnych oblastí na Slnku

Automatická detekcia koronálnych dier a aktívnych oblastí na Slnku

Autor práce

Ing. Martin Harman

Vedúci práce

doc. Ing. Peter Butka, PhD.

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu