Aplikácia strojového učenia založená na učení posilňovaním pre vybraný problém

Aplikácia strojového učenia založená na učení posilňovaním pre vybraný problém

Autor práce

Miloš Foltán
Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

Ing. Lukáš Falát, PhD.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu