Aplikácia strojového učenia založená na učení posilňovaním pre vybraný problém

Autor práce:

Miloš Foltán
Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce:

Ing. Lukáš Falát, PhD.

Zdieľať túto prácu: