Aplikácia experimentálnej ekonómie v kognitívnych sietach využitím Roth-Erev algoritmu

Aplikácia experimentálnej ekonómie v kognitívnych sietach využitím Roth-Erev algoritmu

Autor práce

Marcel Vološin
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Juraj Gazda, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu