Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách

Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách

Autor práce

Lukáš Prokop
Mendelova univerzita v Brně

Vedúci práce

prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu