Analýza zdrojových kódov s využitím abstraktných syntaktických stromov

Autor práce

Ján Súkeník

Vedúci práce

Peter Lacko

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu