Prof. Ing. Karol Matiaško, Ph.D.: Účast ve finále je přidanou hodnotou při získávání zaměstnání

Prof. Ing. Karol Matiaško, Ph.D. je děkanem Fakulty řízení a informatiky na Žilinské univerzitě, kde od roku 1990 působí i jako pedagog. Absolvoval Vysokou školu dopravní v Žilině v oboru Kybernetika, v roce 1988 na VŠDŠ v Žilině získal titul kandidáta věd v oboru Technická kybernetika. Habilitační práci napsal na téma z oboru Informační a řídicí systémy na Žilinské univerzitě. V roce 2008 tam byl jmenován profesorem v oboru Aplikovaná informatika.

V čem vidíte největší přínos soutěže pro zapojené studenty?

Soutěž má podle mého víc pozitiv. Motivuje studenty k výběru práce, která vyžaduje vlastní výzkum a vývoj nových produktů. Je příležitostí porovnat znalosti získané studiem se znalostmi studentů z jiných univerzit; a účast ve finále a případné ocenění je přidanou hodnotou při získávání zaměstnání.

Podle čeho vybíráte práce, které do soutěže nominujete?

Během zkoušek a obhajob navrhne komise konkrétní práci na ohodnocení děkanovi. Práce splňující kritéria soutěže pak vedení fakulty doporučí za přihlášení do soutěže.

Jaká diplomová práce, kterou jste měl možnost konzultovat a vést, vás v poslední době nejvíc zaujala?

Práce, ve které jsme navrhovali algoritmus na rozpoznání nádorů v mozku na základě naměřených markerů.

Jak podle Vás ovlivňuje účast v soutěži šance na následné profesní uplatnění studentů? Případně existuje nějaký exemplární příklad za dobu trvání soutěže?

Vím, že zaměstnavatelé tento typ studentů hodnotí vysoko.

Jaký objev/počin v oblasti IT obecně Vás osobně za uplynulých pár let nejvíc nadchl?

Rozvoj mobilních aplikací technologií pro jejich nasazení.
Rozvoj technologií a metod na zpracování rozsáhlých dat.

Prof. Ing. Karol Matiaško, Ph.D. je děkanem Fakulty řízení a informatiky na Žilinské univerzitě, kde od roku 1990 působí i jako pedagog. Absolvoval Vysokou školu dopravní v Žilině v oboru Kybernetika, v roce 1988 na VŠDŠ v Žilině získal titul kandidáta věd v oboru Technická kybernetika. Habilitační práci napsal na téma z oboru Informační a řídicí systémy na Žilinské univerzitě. V roce 2008 tam byl jmenován profesorem v oboru Aplikovaná informatika.

V čem vidíte největší přínos soutěže pro zapojené studenty?

Soutěž má podle mého víc pozitiv. Motivuje studenty k výběru práce, která vyžaduje vlastní výzkum a vývoj nových produktů. Je příležitostí porovnat znalosti získané studiem se znalostmi studentů z jiných univerzit; a účast ve finále a případné ocenění je přidanou hodnotou při získávání zaměstnání.

Podle čeho vybíráte práce, které do soutěže nominujete?

Během zkoušek a obhajob navrhne komise konkrétní práci na ohodnocení děkanovi. Práce splňující kritéria soutěže pak vedení fakulty doporučí za přihlášení do soutěže.

Jaká diplomová práce, kterou jste měl možnost konzultovat a vést, vás v poslední době nejvíc zaujala?

Práce, ve které jsme navrhovali algoritmus na rozpoznání nádorů v mozku na základě naměřených markerů.

Jak podle Vás ovlivňuje účast v soutěži šance na následné profesní uplatnění studentů? Případně existuje nějaký exemplární příklad za dobu trvání soutěže?

Vím, že zaměstnavatelé tento typ studentů hodnotí vysoko.

Jaký objev/počin v oblasti IT obecně Vás osobně za uplynulých pár let nejvíc nadchl?

Rozvoj mobilních aplikací technologií pro jejich nasazení.
Rozvoj technologií a metod na zpracování rozsáhlých dat.