Lukáš Kekely: Musíme si v budoucnosti dát pozor, abychom nedospěli až k Orwellovské nebo dokonce Huxleyovské společnosti

Na druhém místě loni skončil Lukáš Kekely. Co dělá rok po soutěži a co si myslí o tom, jak Itr ovlivní naše životy v budoucnuá se dočtete v následujícím rozhovoru.

Mohl byste se nám prosím v krátkosti představit?

Volám sa Lukáš Kekely a som doktorandom na FIT VUT v Brne. Okrem toho som aj zamestnancom zduženia Cesnet.

Proč jste si ke studiu vybral zrovna IT?

Pri rozhodovaní o vysokej škole mi prišlo zameranie IT byť zameraním s najlepšou možnosťou uplatnenia sa (zamestnania sa) po skončení štúdia spomedzi tých, ktoré ma bavili.

Jakou specializaci jste?+

Hlavným zameraním mojej práce aj doktorského štúdia je výskum a vývoj v oblasti hardvérovej akcelerácie vysokorýchlostný sietí. Konkrétne sa zameriavam najmä na problematiku monitorovania sietí a zaistenia ich bezpečnosti.

Změnil se nějak během studia váš vztah k IT?

Nezmenil. Zaoberať sa IT vecami ma vždy bavilo aj stále baví.

Co pro vás bylo při psaní diplomové práce nejtěžší?

Rozhodnúť sa kedy skončiť s písaním práce. Pretože som mal stále pocit, že je ešte veľa vecí, na ktoré sa môžem zamerať a podrobnejšie ich rozpracovať. Vo výsledku som tak síce vytvoril veľmi obsiahlu prácu, ale odovzdával som ju až na poslednú chvíľu.

Pomohla vám učast v soutěži při dalším uplatnění?

Neviem povedať, zamestnanie som mal už popri inžinierskom štúdiu, takže som nepotreboval zatiaľ hľadať nové uplatnenie.

Čemu se teď v rámci své profese věnujete?

V rámci zamestnania aj doktorského štúdia sa aktuálne venujem rozširovaniu a vylepšovaniu konceptu navrhnutého práve v mojej diplomovej práci.

Proč byste doporučili se soutěže zučastnit?

Získanie nových skúseností, a to hlavne ľuďom, ktorý zatiaľ nemali veľa možností prezentovať výsledky svojho úsilia pred väčším publikom.

Jak si myslíte, že v nejbližší budoucnosti ovlivní IT život obyčejných lidí? 🙂

Osobne si myslím, že IT bude neustále viac a viac prenikať do stále viacerých oblastí každodenného života ľudí. V podstate každá bežná vec bude časom v sebe mať nejaký ten čip a bude schopná sa spojiť s okolím v snahe ideálnejšie plniť svoju úlohu. Tým sa nám bude život jednak určite uľahčovať a spríjemňovať, ale na druhej strane si musíme dať pozor aby sme nedospeli až k Orwell-ovskej (Nineteen Eighty-Four) či skôr Huxley-ovskej (Brave New World) spoločnosti.
Na druhém místě loni skončil Lukáš Kekely. Co dělá rok po soutěži a co si myslí o tom, jak Itr ovlivní naše životy v budoucnuá se dočtete v následujícím rozhovoru.

Mohl byste se nám prosím v krátkosti představit?

Volám sa Lukáš Kekely a som doktorandom na FIT VUT v Brne. Okrem toho som aj zamestnancom zduženia Cesnet.

Proč jste si ke studiu vybral zrovna IT?

Pri rozhodovaní o vysokej škole mi prišlo zameranie IT byť zameraním s najlepšou možnosťou uplatnenia sa (zamestnania sa) po skončení štúdia spomedzi tých, ktoré ma bavili.

Jakou specializaci jste?+

Hlavným zameraním mojej práce aj doktorského štúdia je výskum a vývoj v oblasti hardvérovej akcelerácie vysokorýchlostný sietí. Konkrétne sa zameriavam najmä na problematiku monitorovania sietí a zaistenia ich bezpečnosti.

Změnil se nějak během studia váš vztah k IT?

Nezmenil. Zaoberať sa IT vecami ma vždy bavilo aj stále baví.

Co pro vás bylo při psaní diplomové práce nejtěžší?

Rozhodnúť sa kedy skončiť s písaním práce. Pretože som mal stále pocit, že je ešte veľa vecí, na ktoré sa môžem zamerať a podrobnejšie ich rozpracovať. Vo výsledku som tak síce vytvoril veľmi obsiahlu prácu, ale odovzdával som ju až na poslednú chvíľu.

Pomohla vám učast v soutěži při dalším uplatnění?

Neviem povedať, zamestnanie som mal už popri inžinierskom štúdiu, takže som nepotreboval zatiaľ hľadať nové uplatnenie.

Čemu se teď v rámci své profese věnujete?

V rámci zamestnania aj doktorského štúdia sa aktuálne venujem rozširovaniu a vylepšovaniu konceptu navrhnutého práve v mojej diplomovej práci.

Proč byste doporučili se soutěže zučastnit?

Získanie nových skúseností, a to hlavne ľuďom, ktorý zatiaľ nemali veľa možností prezentovať výsledky svojho úsilia pred väčším publikom.

Jak si myslíte, že v nejbližší budoucnosti ovlivní IT život obyčejných lidí? 🙂

Osobne si myslím, že IT bude neustále viac a viac prenikať do stále viacerých oblastí každodenného života ľudí. V podstate každá bežná vec bude časom v sebe mať nejaký ten čip a bude schopná sa spojiť s okolím v snahe ideálnejšie plniť svoju úlohu. Tým sa nám bude život jednak určite uľahčovať a spríjemňovať, ale na druhej strane si musíme dať pozor aby sme nedospeli až k Orwell-ovskej (Nineteen Eighty-Four) či skôr Huxley-ovskej (Brave New World) spoločnosti.