Kto vyhraje súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti IT tento rok a získa 1 000 eur?

2. 6. 2015

Aj v tohtoročnom 6. ročníku Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY) môžu nádejní študenti si pomerať svoje sily so svojimi rovesníkmi a súťažiť až o 1 000 eur. Tie získa najlepšia študentská diplomová práca, ktorá bude vybraná z tisícovky ďalších prací.

Súťaž ACM SPY je určená študentom českých a slovenských univerzít so zameraním na výučbu informatiky a informačných technológii, ktorí obhája diplomovú prácu v niektorej z oblastí informatiky a informačných technológií na magisterskom alebo inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2014/2015.

Do súťaže študentov prihlasuje fakulta. Každá z fakúlt má možnosť prihlásiť až 10 najlepších diplomových prác, z ktorých nakoniec odborná porota zložená z akademických pracovníkov popredných českých a slovenských vysokých škôl v čele s predsedom doc. Jaroslavom Zendulkom FIT VUT Brno vyberie tú najlepšiu prácu.

Diplomové práce môžu byt prihlásené do 21. 9. 2015. Víťazi budú vyhlásený v rámci finálového kola, ktoré prebehne v decembre 2015.

Odmenou pre víťaza bude nielen 1 000 eur, ale tiež možnosť dať o sebe vedieť a mat možnosť uchytiť sa v niektorej z renomovaných IT firiem, ktoré túto súťaž pozorne sledujú. Čo nepriamo potvrdzuje i Jakub Sochor, minuloročný víťaz.

Vďaka výhre v ACM SPY sa študenti môžu dostať na prestížne univerzity v zahraničí. O tom nakoniec svedčia aj príbehy predošlých finalistov, Barbory Micenkovej a Ondreja Mikšíka. Barbore sa podarilo získať stáž v švajčiarskom Curychu, kde pracuje ako softwarový inžinier v spoločnosti Google. Ondrej v súčasnosti študuje doktorský program na prestížnej Oxford Brookes University.

O tom, kam až študenta môže zaviesť táto súťaž, sa presvedčil i študent Zbyněk Poulíček, ktorého výhra v súťaži ho naštartovala k založeniu vlastnej firmy GINA Software. Firma zaisťuje navigačný systém GINA (Geographic INformation Assistant) a vyvíja software pre koordináciu záchranárov v náročnom teréne počas humanitárnych akcií. Pomáha tak zachraňovať životy ľudí po celom svete. Aj také môžu byť osudy nádejných študentov, ktorí sa nebáli a skúsili sa presadiť so svojou diplomovou prácou v súťaži ACM SPY.

„Určite aj tento rok ACM SPY zmení životy niekoľkých študentov na nepoznanie. To je nakoniec cieľom celej súťaže. Podporiť študentov v ich štúdiu a pomôcť im uplatniť túto snahu a výsledky v praxi. Preto ACM SPY podporujeme.

Vidíme v tom zmysel a teší nás, že práve Profinit týmito krokmi pomáha podporiť snahu študentov, ktorí sa snažia svoje znalosti aplikovať v praxi. Uvedomujeme si, že práve podobné iniciatívy môžu stať za vznikom nových a inovatívnych prístupov a riešení v IT. Nakoniec, keď sa pozriete na zoznam finalistov a ich prác z minulého roku, tak medzi nimi nájdete len samé zaujímavé kúsky. Sám by som nevedel, ktorú prácu vybrať ako najlepšiu. A to sa mi na ACM SPY páči najviac, tj. že všetky práce majú svoju kvalitu.

Preto si nesmierne ceníme toho, že aj my môžeme podnietiť prínos týchto nových myšlienok na akademickej úrovni a predovšetkým oceniť tvorivé aktivity študentov pri tvorbe ich diplomovej práce.

Zároveň pre nadaných študentov je to potom obrovská príležitosť, ako lepšie vyniknúť a dať o sebe vedieť. Už len účasťou v súťaži samotnej môžu zaujať IT firmy a v neposlednej rade získať tiež spätnú väzbu k svojim diplomovým prácam od ľudí priamo z oboru,“ vysvetľuje Tomáš Krátký, Director Products and Services společnosti Profinit, s.r.o.

Kto sa tento rok podieľa na ACM SPY?
Súťaž je organizovaná v spolupráci českých a slovenských univerzít a súkromných firiem. Hlavným organizátorom tohto ročníku je firma Profinit s.r.o. a partneri reprezentovanými spoločnosťami CZ.NIC, Honeywell, Redhat, Canon a Nápad roku.

Záštitu prevzala odborná organizácia Czech ACM a Slovakia ACM. Odbornú záštitu súťaže udelilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy a Ministerstvo priemyslu a obchodu.

Samotnú súťaž ďalej spoluorganizujú tieto univerzity:
• České vysoké učení technické v Prahe
• Univerzita Karlova v Prahe
• Vysoká škola ekonomická v Prahe
• Vysoké učení technické v Brne
• Masarykova univerzita v Brne
• Západočeská univerzita v Plzni
• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
• Slovenská technická univerzita v Bratislave
• Univerzita Komenského v Bratislave
• Žilinská univerzita
• Technická univerzita v Košiciach
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Aké odmeny čakajú víťaza a účastníkov súťaže?
• Víťaz získa 1 000 €
• Vedúci víťaznej diplomovej práce získa 200 €
• Hodnotné ceny pre všetkých finalistov
• Certifikát o úspechu nominácie do súťaže
• Vystavenie práce v prestížnej Galérii najlepších

O spoločnosti Profinit, s.r.o.
Spoločnosť Profinit, s.r.o. je členom nadnárodnej skupiny New Frontier Group, líder v oblasti digitálnej transformácie organizácií a firiem v strednej a východnej Európe.

S viac než 2 000 zamestnancami v 17 štátoch patrí do TOP 10 najväčších poskytovateľov ICT služieb v celom regióne CEE. Zároveň sa radí ku
špičke v oblasti vývoja softvéru na zákazku, manažmentu dát, dátových skladov a business intelligence. Profinit má radu významných zákazníkov zo sektoru financií a telekomunikácií, utilít a štátnej správy.

Spoločnosť sa primárne zameriava na konzultačné služby v oblasti digitálnej transformácie, technologické služby a outsourcing. Ponúka taktiež radu inovatívnych nástrojov a riešení pre eCommerce, mCommerce, podporu a riadenie obchodnej siete, zákaznícku starostlivosť, digitálny marketing, fraud manažment, performance manažment a správu podnikového obsahu. Podľa údajov IDC (2012) patrí Profinit medzi 5 najväčších firiem v oblasti zákazkových riešení v České Republike a je držiteľom rady ďalších ocenení. Viac o spoločnosti nájdete na www.profinit.eu.