IT odbory skončilo viac ako 1600 českých a slovenských študentov. Trh by ich potreboval desaťnásobok

31. 10. 2018

Podľa údajov platformy IT SPY, ktorá už deviaty rok vyberá najlepší diplomový projekt, vytvorený na IT fakultách v Česku a na Slovensku, ukončilo v tomto roku 2. stupeň vysokoškolského vzdelania viac ako 1600 študentov. Aj vďaka lepšej spolupráci fakúlt a firiem väčšina absolventov zostáva po škole v odbore. Rastie tiež počet prác, ktoré vznikajú priamo pod patronátom súkromného sektora. Trhu to však nestačí, IT špecialistov by potreboval najmenej desaťkrát toľko.

Dáta pochádzajú od 17 fakúlt 16 českých a slovenských univerzít, z ktorých bude porota vyberať desiatku najlepších diplomových projektov vytvorených v Česku a na Slovensku. Kvalita prác sa každoročne zvyšuje a predovšetkým dokazuje, že študenti dokážu držať krok s najnovšími globálnymi trendmi, čo je dôležité predovšetkým kvôli konkurencieschopnosti. Za súkromný sektor to potvrdzuje aj Tomáš Krátky, spoluorganizátor súťaže IT SPY a Research and Development Director v spoločnosti Profinit. „Dopyt po IT odborníkoch je dnes v Česku i na Slovensku a vlastne skoro v celom západnom svete obrovský. Školy na to reagujú rôzne. Zo všetkých síl sa snažia prilákať viac nových študentov, veľký priestor dostáva trojročné bakalárske štúdium, po ktorého ukončení je študent dobre pripravený na profesie, po ktorých je hlad v IT najväčší. Aj vzhľadom k neustále sa zlepšujúcim podmienkam, chcú absolventi zostať v odbore a percento tých, ktorí majú po škole problém s relevantným uplatnením, klesá. Stále viac absolventov sa tiež vrhá na vlastný biznis a zakladá firmy a start-upy. „

To však nestačí. Podľa čísel, ktoré má IT SPY k dispozícii, na trhu stále chýba najmenej
15 000 elitných IT špecialistov. V ideálnom prípade by za súčasnej konjunktúry tuzemské firmy privítali až 100 000 ľudí v najrôznejších IT profesiách. Aj preto spoločnosti hľadajú nové riešenia a stále častejšie sa snažia nadviazať úzku spoluprácu s univerzitami. Mnohé témy diplomových prác vďaka tomu vznikajú v spolupráci s technologickými partnermi univerzít, či už lokálnymi alebo globálnymi, a výsledky projektov sa stávajú súčasťou vývoja.

„Páči sa nám, ako českí a slovenskí študenti premýšľajú. Len málo trhov sa môže pochváliť tým, že si na ňom významné technologické spoločnosti zakladajú – tak ako my – vývojové strediská. Zo spolupráce firiem a vysokých škôl navyše môžu ťažiť všetky strany. Študenti sa zoznámia s trhovou realitou, komerčný subjekt získa výskumnú kapacitu a univerzita sa stane súčasťou prestížnych projektov s globálnym dosahom,“ hovorí Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, ktoré sa zaoberá autonómnou dopravou a smart mobilitou.

Aj tohtoročné obhájené diplomovky držia vysokú latku z minulých rokov, ako potvrdzuje profesorka Mária Bieliková, predsedníčka poroty IT SPY a dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „V prvom kole súťaže vybrali akademici z viac ako 1600 diplomových prác stovku, z ktorej vzídu semifinalisti. Aj tohtoročné práce sa vo veľkej miere zameriavajú na aktuálne témy IT, ako je umelá inteligencia, dátová analytika, počítačové videnie, informačná bezpečnosť alebo internet vecí. Odrazil sa v nich tiež trend vysokých škôl, ktoré u nás na Slovensku aj v Česku dokážu stále viac sprostredkovať pohľad do problémov riešených v zahraničí.“

Súťaže IT SPY sa zúčastňuje 1607 absolventov z akademického roku 2017/18 zo 17 IT fakúlt v Českej republike a na Slovensku. Víťaz, ktorý okrem akademického uznania získa tiež 1000 eur na ďalší rozvoj projektu, bude vyhlásený začiatkom decembra na slávnostnom finálovom večeri.