vítěz IT SPY 2022

V prestížnej súťaži diplomových prác IT SPY bodovali robotika aj umelá inteligencia. Najúspešnejší informatici študovali v Prahe, Brne a Plzni

Titul najlepšej diplomovej práce v oblasti informatiky, ktorý každoročne udeľuje prestížna súťaž IT SPY, získal Jiří Ulrich, absolvent Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe. Súťaž už 13. rok vyberá talentovaných absolventov IT. Tohtoroční finalisti vzišli z 1200 IT prác vysokoškolských študentov obhájených v minulom akademickom roku na popredných českých a slovenských univerzitách. Ocenené boli aj práce absolventov Masarykovej univerzity v Brne, Západočeskej univerzity v Plzni a Vysokej školy ekonomickej v Prahe, pričom Cenu verejnosti získal vedec zo Žilinskej univerzity. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže IT SPY 2022 sa uskutočnilo vo štvrtok 24. novembra v Prahe. Súťaž organizujú popredné české a slovenské univerzity spolu so spoločnosťou PROFINIT.

Tohtoročným víťazom súťaže IT SPY sa stal mladý vedec Jiří Ulrich z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe. Hlasy odbornej poroty získal so svojím projektom „Multikamerový lokalizační systém založený na detekci černobílých vzorů“. Víťaz navrhol a implementoval otvorený a prístupný systém na určovanie polohy pohybujúcich sa objektov. Vďaka svojej univerzálnosti, škálovateľnosti a používateľskej prívetivosti sa tento systém používa na mnohých zahraničných univerzitách a vo výskumných ústavoch. Okrem využitia v robotike a autonómnych vozidlách bol systém nasadený aj na sledovanie aktivít sociálneho hmyzu.

Lucia Hradecká Dupkaničová z Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne získala v súťaži striebro. Vo svojej diplomovej práci „Segmentácia a sledovanie organoidov v obrazových údajoch vytvorených mikroskopom vo svetelnom poli“ sa zaoberala analýzou mikroskopických obrazov pomocou metód strojového učenia. Jej metóda je použiteľná napr. v biologickom výskume, kde sa dá použiť na automatické monitorovanie rastu tkaniva.

Vzhľadom na vysokú úroveň diplomových prác sa tento rok porota rozhodla udeliť spoločné 3. miesto dvom projektom. Toto miesto obsadili Peter Vajdečka z Fakulty informatiky a štatistiky Vysokej školy ekonomickej v Prahe a Jan Pašek z Fakulty aplikovaných vied Západočeskej univerzity v Plzni. Obe práce využívajú umelú inteligenciu a strojové učenie.

Práca Jána Paška s názvom „Generovanie zdrojového kódu z opisov v prirodzenom jazyku“ uľahčuje prácu programátorom, pretože jeho postup dokáže automaticky generovať časti kódu na základe slovného vstupu. Práca Petra Vajdečku „Abstract summarization of fact-checking reports using a pre-trained transformer on extractive summaries“ generuje z dlhého textu abstrakt, ktorý sa dá použiť napr. na vyhľadávanie a vyhodnocovanie dezinformácií.

Cenu verejnosti s viac ako tisíc hlasmi získala Lucia Piatriková zo Žilinskej univerzity v Žiline za prácu „Vizuálna detekcia falšovaných ochranných prvkov na občianskom preukaze“. Zablahoželať jej prišla aj minuloročná víťazka IT SPY Jindřiška Deckerová. Piatriková zabodovala aj v ďalšej súťažnej kategórii, a to v súťaži Magenta Award for Excellence in IT, ktorú tento rok vyhlásil partner súťaže T-Mobile.

Súťaž IT SPY je pre mňa každoročnou sondou do oblasti informatiky, kde máme ako porota možnosť zoznámiť sa s tým najlepším, čo v Českej republike a na Slovensku v tejto oblasti v predchádzajúcom akademickom roku vzniklo. Doménou posledných rokov je praktická využiteľnosť myšlienok diplomovej práce. To sa tento rok potvrdilo a som presvedčený, že v relatívne blízkej budúcnosti uvidíme niekoľko úspešných projektov, ktoré sa budú realizovať v praxi. Aplikačný potenciál bol tento rok zrejmý prakticky vo všetkých prácach finalistov,“ povedal predseda poroty Jiří Vokřínek z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe.

Každý rok zaznamenávame väčší záujem zo strany študentov. Zaujímavé je aj to, že dve z ocenených prác napísali mladé informatičky,“ hovorí Bohumír Zoubek, člen poroty súťaže IT SPY a zástupca spoločnosti PROFINIT, organizátora súťaže.

Do tohtoročného ročníka súťaže IT SPY sa zapojilo 6 popredných českých a 5 slovenských univerzít, kde v minulom akademickom roku mladí informatici obhájili takmer 1200 diplomových prác. Z nich zástupcovia univerzít, tzv. ambasádori, vybrali celkovo 52 projektov s najväčším potenciálom zvíťaziť v súťaži. Následne odborná porota vybrala semifinalistov a finalistov, ktorí svoje práce obhajovali vo finálovom kole 24. novembra 2022. Víťaz získal od organizátora súťaže, popredného software house PROFINIT, 2 000 eur na ďalší rozvoj projektu, zatiaľ čo ostatní úspešní finalisti získali vecné dary od partnera súťaže, spoločnosti T-Mobile, ako aj možnosť študovať na Počítačovej škole GOPAS.

Kompletný prehľad konečných výsledkov 13. ročníka súťaže IT SPY:

Ceny pre najlepších finalistov:

Hlavná cena IT SPY 2022 – Celkový víťaz súťaže IT SPY 2022 získal od spoločnosti PROFINIT cenu vo výške 2 000 EUR, ktorú môže použiť na ďalší rozvoj svojho diplomového projektu alebo ďalšie vzdelávanie. Vedúci víťaznej práce potom dostal 200 eur ako poďakovanie za dobrú prípravu svojho študenta.


Magenta Award for Excellence in IT – Hlavný partner súťaže IT SPY, spoločnosť T-Mobile, tento rok udelil cenu za výnimočnú prácu v oblasti IT podľa vlastných kritérií.


Cena pre prvých troch finalistov od GOPAS – Prví traja finalisti získali od GOPAS poukaz na školenie podľa vlastného výberu v hodnote 10 000 Kč.


Cena verejnosti – Víťaz hlasovania verejnosti získa outdoorovú kameru.

Súťaž tento rok sponzorovali Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy SR, Ministerstvo priemyslu SR, Ministerstvo pro místní rozvoj SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Hospodárska komora SR, Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť a KINIT.