Identifikácia, kompozícia a konfigurácia existujúcich softvérových komponentov podľa špecifikácie požiadaviek vo forme textu

Identifikácia, kompozícia a konfigurácia existujúcich softvérových komponentov podľa špecifikácie požiadaviek vo forme textu

Autor práce

Michal Kráľ

Vedúci práce

Ing. Michal Bystrický, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu