Analýza DNS v kybernetickej bezpečnosti

Analýza DNS v kybernetickej bezpečnosti

Autor práce

Patrik Hudák

Vedúci práce

Mgr. Vít Bukač, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu