Máme vynikající studenty IT, jejich prezentační schopnosti ale pokulhávají

Máme vynikající studenty IT, jejich prezentační schopnosti ale pokulhávají

Jedna věc je mít skvělý nápad a vědomosti, ale jak jste na tom s prezentací? 

 

Čeští studenti IT patří mezi ty lepší nejen v Evropě, ale i ve světě. Vzniká u nás mnoho start-upových firem, zahraniční společnosti zde otevírají pobočky a loví mozky i v řadách studentů, aby si v předstihu zajistily kvalitní zaměstnance. Jak na tom ale jsou čeští studenti s prezentačními dovednostmi, tedy schopnostmi „prodat“ nejen sebe, ale i svůj nápad?

 

Čeští studenti technických oborů mají se sebeprezentací problém. Potvrzuje to i studie The Erasmus Impact Study, která porovnává výsledky a schopnosti studentů na zahraničních stážích v celé sedmadvacítce. Na vině je především systém vzdělávání, respektive nízká pozornost věnovaná právě prezentačním dovednostem. V systému západního školství jsou studenti zpravidla již od útlého věku povinni prezentovat své projekty a referáty. Stejně tak jsou děti podporovány ve veřejném vystupování, aby neměly v budoucnu strach z publika.

 

Studenti technických škol jsou v tomto ohledu pozadu a mnoho z nich se setká s prezentováním před větším počtem lidí až na vysoké škole. Mnohdy ani tak nezískají potřebné zkušenosti. Problémem některých vysokých škol je totiž často neochota adaptovat se na komerční sféru a dynamický trh práce. Zachovávají si „vědecký přístup“, studenti jsou tak připravováni pouze na prezentace vědeckých výsledků a tvrdých dat.

 

Problém je i v samotných studentech a jejich nechuti se v komunikačních dovednostech zlepšovat: „I když na univerzitě nabízíme kurzy prezentačních a komunikačních dovedností, tak se jeví studentům technických oborů jako nezajímavé a jsou z jejich pohledu většinou ztrátou času. Kvůli podcenění významu prezentačních dovedností si jejich hodnotu studenti uvědomí až v okamžiku přímé konfrontace s praxí nebo při prezentaci vlastního školního projektu, což je ten lepší případ,“ dodal Jašek.

 

Vysoké školy si jsou vědomy tohoto problému a snaží se situaci zlepšit pomocí větší implementace prezentací do výuky a zavádění nových předmětů: „Do vybraných předmětů jsou zařazeny obhajoby projektů. Ke zlepšení prezentačních dovedností nabízíme také předměty jako Prezentační dovednosti, Rétorika, Komunikační dovednosti, Kultura projevu a tvorba textů nebo i Typografie a publikování,“ řekl Bohuslav Křena, proděkan pro bakalářské studium Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

 

Ke zlepšování prezentačních dovedností studentů přispívá i několik projektů a organizací. Patří mezi ně soutěž o nejlepší diplomovou práci v oborech informačních technologií IT SPY.

 

Zdroj: www.helloworld.cz/mame-vynikajici-studenty-it-jejich-prezentacni-schopnosti-ale-pokulhavaji/