Barbora Micenková

Cesta od ACM SPY ku stáži v Google

Barbora Micenková v roku 2011 zvíťazila v súťaži ACM SPY so svojou diplomovou prácou na tému Automatické rozlišovanie pravých a falošných pečiatok v dokumentoch, v súčasnej dobe je na stáži vo švajčiarskom Zürichu ako softwarový inžinier v spoločnosti Google.

Magisterský program absolvovala na Vysokém učení technickém v Brne. Potom zahájila štúdium v doktorandskom programe na Aarthus University v Dánsku, v ktorom pokračuje aj teraz. Okrem toho sa účastní i ďalších projektov, ako napríklad práve spomínaná stáž v Google.

Do súťaže ACM SPY sa Barbora prihlásila v momente, keď už bola prijatá na doktorandské štúdium v Dánsku. „Dodalo mi to sebadôveru, ktorá bola na začiatku doktorandského štúdia veľmi potrebná a vôľu pokračovať vo vede. Prostredie na univerzite je dosť konkurenčné a navyše trvá dlhú dobu, než začne byť človek produktívny, takže som občas pochybovala o svojich schopnostiach. Ocenenie práce bolo veľkým povzbudením,“ dodáva o víťazstve v súťaži diplomových prác ACM SPY Barbora Micenková. Okrem psychickej podpory znamenalo ocenenie pre víťazku cennú referenciu, vďaka ktorej si ju všimla spoločnosť Google, kde získala najprv prestížne štipendium Anity Borg a neskôr aj stáž.

Projekt automatického rozlišovania pravých a falošných pečiatok v dokumentoch, s ktorým Barbora v súťaži zvíťazila je už ukončený. Teraz sa v Dánsku venuje práci na iných projektoch, ale oblasť výskumu je stále rovnaká – umelá inteligencia. „Viem, že z hľadiska rozvoja mojej kariéry by som sa mala zamerať na jednu oblasť, ale pracovať na mnoho rozličných projektoch ma v súčasnej dobe baví a mám tak väčší prehľad o obore ako celku,“ vraví Barbora.

A kam Barbora smeruje v budúcnosti? Chcela by robiť prácu, ktorá bude mať pozitívny vplyv na jej okolie,a zároveň v nej využije svoje schopnosti. Rozhodne sa chce venovať výskumu, pretože v tejto oblasti sa kreativite nekladú medze a možnosti ďalšieho vzdelávania sú neobmedzené. Či sa bude venovať výskumu na univerzite či v priemysle sa Barbora ešte nerozhodla, ale jeden jej ciel je jasný: „Ako ženy sa ma dotýka všeobecný nezáujem žien o vedu a techniku a rada by som pre ne v budúcnosti tieto odvetvia propagovala.“

Ondřej Mikšík

Absolútny víťaz všetkých IT súťaži v roku 2012

Ondřej Mikšík zvíťazil v  roku 2012 v súťaži ACM SPY so svojou diplomovou prácou na tému Dynamické rozpoznávanie scény pre navigáciu mobilného robota. V súčasnej dobe študuje Ondřej doktorandský program na Oxford Brookers University.

V roku 2012 absolvoval Ondřej Mikšík magisterský program na
Vysokém učení technickém v Brne, kde sa výskumu venoval v skupine zameranej na robotickú a umelú inteligenciu.

V súčasnej dobe študuje na už spomenutej prestížnej Oxford Brookers University a medzi hlavné oblasti jeho záujmu patrí počítačové videnie a strojové učenie.

Do súťaže sa Ondřej prihlásil s projektom, ktorému veril. A ako je vidieť, veril mu oprávnene. Do budúcnosti sa chce ďalej ako študent venovať poznávaniu a skúmaniu zaujímavých problémov a potom sa uvidí, kam bude svoj potenciál smerovať ďalej.

Zbyněk Poulíček

Ako jeho diplomový projekt zachraňuje ľudí na celom svete?

Zbyněk Pouliček sa v roku 2010 umiestnil na druhom mieste v súťaži ACM SPY so svojou diplomovou prácou na tému Viac užívateľská mapová aplikácia pre vreckové zariadenia a výsledky svojho školského projektu využil v praxi!

V roku 2010 absolvoval magisterský program na Vysokém učení technickém v Brne v obore informačných technológií a vo svojom štúdiu za zaoberal práve spomínanými mapovými aplikáciami.

V súčasnej dobe sa plne venuje svojej spoločnosti GINA Software, kde pôsobí ako výkonný riaditeľ a doplňuje: „Moja diplomová práca odštartovala projekt GINA, na základe ktorého som s priateľmi založil spoločnosť GINA Software. Už keď som ju začal písať, vedel som, že chcem, aby projekt presiahol hranice školských lavíc. Vtedy som ešte netušil, že projekt bude predmetom môjho budúceho podnikania, ale tak sa stalo a základné kamene, ktoré som položil pri diplomovej práci, sú stále súčasťou našej technológie.“ Spoločnosť GINA Software sa zaoberá vývojom zariadení pre pomoc ľuďom v núdzových situáciách po celom svete.

Kľúčovým projektom spoločnosti je GINA System. Navigačný systém GINA (Geographic INformation Assistant) umožňuje koordináciu záchranárov v náročnom teréne počas humanitárnych akcií (Haiti, Japonsko a ďalšie) a zároveň pomáha i v koordinácií jednotlivých tímov. „Jedná sa v podstate o špeciálne vyvinutý software s mapovými podkladmi, ktorý pomáha záchranným tímom dosahovať vysokej efektivity pri záchrane ľudských životov. Oblasti záchranných prác sú zaznamenávané do mapy, ktorá je vyhodnocovaná v reálnom čase každú minútu. Všetky zasahujúce tímy tak majú k dispozícii vždy najčerstvejšie informácie,“ doplňuje Zbyněk Pouliček.

Umiestnenie v súťaži diplomových prác ACM SPY predstavovalo pre Zbyňka Poulička ďalšiu splnenú métu počas cesty za realizáciou jeho sna a dalo snahe o realizáciu celého projektu v čase dokončovania štúdia väčší zmysel. „Významnou referenciou pre mňa bolo umiestnenie v súťaži i pri štúdiu informačných technológií. V súčasnej dobe, keď sa sústreďujem hlavne na uplatnenie technológie v praxi, sa ale omnoho intenzívnejšie venujem marketingu a obchodu,“ dodáva Zbyněk Pouliček s úsmevom.

Pavol Bielik

S výhrou vo vrecku na ETH Zürich

Pavol Bielik zvíťazil v roku 2011 v súťaži ACM SPY v kategórií bakalárskych prác s projektom na tému Personalizované odporučenia a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života. V súčasnej dobe pokračuje v štúdiu v Zürichu.

V roku 2011 absolvoval bakalársky program na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Na inžinierske štúdium sa už ale vydal za hranice, konkrétne na ETH Zürich vo Švajčiarsku.

Výhra v súťaži Pavla samozrejme nielen potešila, ale navyše mu pomohla i pri prijímaní na švajčiarsku univerzitu. „Myslím si, že v rámci mojej prihlášky na ETH Zürich bolo víťazstvo v súťaži ACM SPY určite jednou z vecí, vďaka ktorej som sa mohol odlíšiť od ostatných študentov. Prihlášky sa pri výberovom konaní posudzovali iba na základe zaslaných dokumentoch bez testov či ústnych pohovorov, preto bolo pre úspech dôležité zaujať,“ doplňuje Pavol.

Možnosť účasti na súťaži ACM SPY bola pre Pavla i motivácia pri výskume a následnom spracovaní projektu. Sám hovorí: „Nech sa venujete čomukoľvek, je dôležité stanoviť si cieľ, ktorý človeka motivuje, je preňho zaujímavý, a zároveň je náročné tohto cieľa dosiahnuť.“ Do finále súťaže sa dostal a vo svojej kategórií aj zvíťazil, takže mohol výsledky svojho výskumu porovnať s ďalšími vynikajúcimi študentmi najlepších českých a slovenských univerzít. „Zúčastniť sa finále ACM SPY bolo nezabudnuteľným zážitkom,“ dodáva Pavol.

Projekt, s ktorým sa Pavol zapojil do súťaže, je už dokončený. V súčasnej dobe sa venuje hlavne témam Data mining, High performance computing a Software verification. Cez leto plánuje stáž v niektorej zo spoločnosti v obore. Po štúdiu má jednoduchý cieľ: pracovať v priateľskom kolektíve ľudí na zaujímavých projektoch.